ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

 
 
 
 

קטגוריות

הרשמה מוקדמת מקצה 5 ק"מ ו-10 ק"מ 60 ש"ח עד תאריך 21.03.19

הרשמה מוקדמת מקצה 1 ק"מ  25 ש"ח עד תאריך 21.03.19

הרשמה מאוחרת מקצה 5 ק"מ ו-10 ק"מ 80 ש"ח עד תאריך 01.04.19 סיום הרשמה

הרשמה מאוחרת מקצה 1 ק"מ  45 ש"ח עד תאריך 01.04.19 סיום הרשמה

 

קטגוריות הגיל למקצה 10 ק"מ

* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה) 

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים 

גברים

נשים

ילדים עד 15 ילדות עד 15 

נערים 16 עד 19

נערות 16 עד 19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50+

60+

 

 

קטגוריות הגיל למקצה 5 ק"מ

* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה) 

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים 

 

גברים

נשים

נערים עד 15 נערות עד 15

נערים 16 עד 19

נערות 16 עד 19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50+

60+