ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

 
 
 
 

קטגוריות

קטגוריות הגיל למקצה 10 ק"מ

* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה) 

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים 

גברים

נשים

נערים עד 19

נערות עד 19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50+

60+

 

 

קטגוריות הגיל למקצה 5 ק"מ

* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה) 

* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים 

 

גברים

נשים

נערים עד 19

נערות עד 19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50+

60+