ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

 
 
 
 

לו"ז

 

לוח זמנים:

07:00 התכנסות בחניית המכללה (שמאלה בכיכר אחרי השער)

08:15 זינוק מקצה 5 ק"מ גברים

08:20 זינוק מקצה 5 ק"מ נשים

08:30 זינוק מקצה 10 ק"מ

09:30 זינוק מקצה עממי

10:00 טקס סיום וחלוקת גביעים